Podstawowe informacje

Jak przygotować plik

Tutaj dowiesz się wszystkiego

 • Pliki proszę nazywać zgodnie z pozycjami w Proszę dodać w nazwie datę oraz nazwę firmy (np. zetony_nazwafirmy_23042021)
 • Proszę nie umieszczać znaków specjalnych w nazwach plików (ą, ś, ź, *, {, ).
 • Projekt musi być przesłany w skali 1:1, a wymiary stron muszą być identyczne dla wszyst- kich stron
 • Nie zaleca się zamiany fontów na bitmapę, może to skutkować pogorszeniem jakości
 • Grafika bitmapowa powinna mieć rozdzielczość 300
 • Uszlachetnienia jak: lakiery UV, tłoczenia, wykrojniki muszą być zdefiniowane jako dodatkowy kolor z nadrukiem (Overprint) i muszą być obiektami wektorowymi. Ewentual- nie można je przygotować na osobnej stronie (gdzie strona 1 to projekt do druku, a strona 2 to uszlachetnienia) w kolorze 100%K
 • Minimalna grubość linii do druku to 0,2
 • Projekt musi mieć poprawnie zdefiniowany Trimbox oraz Bleedbox i być wzgędem nich wyśrodkowany
 • Pliki muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK
 • Profile ICC: COATED FOGRA 39 (ISO 12647-2:2004)
 • Dodatkowe kolory tj Pantone powinny zostać zapisane jako piąty kolor (spot)
 • Maksymalne nafarbienie 280 – 300%
 • Tzw głęboka czerń: C30% M30% Y30% K100%.
 • Niewielkie czarne elementy grafiki i teksty powinny być zdefiniowane jako 100%K i mieć włączony atrybut
 • Teksty kolorowe oraz białe nalezy zapisac bez
 • Cienkie linie, poniżej 0,75 pt, powinny być zdefiniowane jako jeden Pozwoli to uniknąć niedokładności związanych z pasowaniem w procesie druku offsetowego.
 • Tolerancja kolorystyki wydruków wynosi 5%
 • Kod kreskowy oraz kod QR powinien być w pliku wektorowym, w kolorze 100%K, umiesz- czony na białym tle
 • Przed przesłaniem plików należy zgłosić się po siatkę wykrojnika do danego
 • Wszystkie elementy powinny zostać umieszczone pod właściwą siatką według wskazó- wek zamieszczonych w pliku z siatką
 • Wykrojniki muszą być zdefiniowane jako dodatkowy kolor (spot) 100%, muszą mieć zadany atrybut nadrukowania (Overprint) i muszą być obiektami
 • Grafika powinna być przygotowana z 5mm spadem
 • Kluczowe elementy graficzne, symbole oraz teksty powinny znajdować się w odległości minimum 5mm od linii wykrojnika
 • Pliki PDF można przekazywać drogą elektroniczną (FTP, e-mail, link do „chmury” )
 • Wszystkie materiały proszę przesyłać jako końcowy plik zamknięty (preferujemy PDF)
 • Przeprowadzić inspekcję wstępną pliku (Preflight – Adobe Acrobat PRO);
 • Sprawdzić separacje barwne pliku (Podgląd wyjściowy – Adobe Acrobat PRO);
 • Sprawdzić nadruki (Overprint);
 • Sprawdzić, czy spady wszystkich elementów wygenerowały się prawidłowo;
 • Sprawdzić centralne ułożenie projektu względem Trimboxu;
 • Sprawdzić merytorykę pracy, ewentualne błędy wyświetlania, literówki, wiszące spójniki, poprawną orientację awersów i rewersów.

Pliki przekazywane do sprawdzenia należy oglądać zawsze z włączoną opcją podglądu nadruku (Adobe Acrobat / Reader – Ctrl + K -> Wyświetlanie strony -> Podgląd nadruku -> Zawsze).

W przekazanych plikach należy sprawdzić kolorystykę (Rozbarwienia CMYK, Pantone), format użytków, merytorykę (teksty i inne obiekty), poprawność wyświetlania nadruków (zwłaszcza bieli i czerni 100%K).

Weryfikujemy pliki klientów pod wieloma względami i dokładamy wszelkich starań, aby o błędach powiadomić klienta, ale roszczenia klienta dotyczące produktów, w których wady wynikają ze złego przygotowania plików do produkcji, nie będą uwzględniane.

SPAD I MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

 • Spad zewnętrzny powinien wynosić 5mm. Margines bezpieczeństwa, czyli spad wewnętrz- ny, również powinien wynosić 5mm. Obszary te są bardzo istotne, dlatego zostały również uwzględnione w przekazywanych plikach ze wskazówkami do nałożenia projektów wzglę- dem poszczególnych wykrojników.
 • Ramki powinny zajmować obszar 5mm od linii noża wgłąb projektu (cały projekt powinien znajdować się maksymalnie w granicy marginesu bezpieczeństwa).
 • W projekcie bezramkowym tło oraz nieistotne elementy grafiki powinny wychodzić o 5mm poza krawędź Elementy istotne jak logo, teksty itd. powinny znajdować się o 5mm od siatki wykrojnika wgłąb obszaru roboczego.
spady1
Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12