Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nas. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)

OMEGA DRUK Sp. z o.o.
32-500 Chrzanów, ul. Orkana 21/1

CEL PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

– Obsługa przez nas zapytań i zamówień
– Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
– Przesyłanie newslettera
– Podstawa przetwarzania:
– Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– Twoja zgoda wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

PODANIE DANYCH

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:
– W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
– brak możliwości zarejestrowania się w newsletterze
– brak możliwości korzystania z obsługi zamówień
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.

 

MOŻLIWOŚĆ COFNIĘCIA ZGODY

W każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

–  dostępu do Twoich danych osobowych,
–  ich sprostowania,
–  usunięcia,
–  ograniczenia przetwarzania,
–  żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

CIASTECZKA

Nasza witryna korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji strony
– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

Na naszej stronie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji
– statystycznym
– marketingowym
– udostępniania funkcji strony

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Chrome
Chrome
Safari
 Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
– podmiot realizujący dostawę towarów
– biuro księgowe
– hostingodawca
– osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
– dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
– podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
– podmiot zapewniający usługi marketingowe
– podmiot zapewniający usługi statystyczne
– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Jak Google używa danych z witryn i aplikacji?

Zapoznaj się z Google’s Privacy & Terms site.

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
biuro@omegadruk.pl

 

Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12